A MEKDSZ munkatársai

Név: Bayer Áron

Munkakör: főtitkár

Végzettség: Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Szinte minden, ami ma vagyok, a családomon kívül a MEKDSZ-ben bontakozott ki bennem. Az egyetemi beiratkozáskor találkoztam először a MEKDSZ-szel. Valahogy megfogott az új, színes, csöndes közösség, ami a heti többszöri találkozások során tágította az elképzeléseimet Istenről és a hitről. Szeretetet adott, és kihívás elé állított. Hamar diákkörvezető lettem, megismerkedtem a „nagy MEKDSZ-szel”, és miközben egyre többet önkénteskedtem, a MEKDSZ is egyre többet invesztált belém. Képzéseken, konferenciákon és külföldi fórumokon járhattam.

Nem az egyetemi oktatásnak köszönhetően, hanem a diákszövetségben „esett le”, micsoda óriási lehetőség az egyetemi évek alatt hatással lenni a jövő vezetőire! Itt értettem meg azt is, hogy a Pál apostoltól származó „zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé” gondolat folytatható, sőt folytatandó az élet mindenféle helyzetében, pl.: „diáknak diákká”. Itt értettem meg, hogy mit is jelent az evangéliumi kereszténység, és hogy én miért vagyok az. Főállású munkatársként nagyon élvezem, hogy ezt a színes közeget használva Isten folyamatosan formálja az elképzelésemet Róla, a hitemről, az egyházról és a misszióról. Nem hagyja, hogy bezárjam valamilyen dobozba. 

Egyébként dél-alföldi származású vagyok. Baptista lelkészcsaládban nőttem fel. Feleségemmel Tárnokon lakunk.

 

Név: Dobozy Péter

Munkakör: kapcsolati munkatárs - Pécs

Végzettség: Mérnök informatikus

2011-ben Budapesten kezdtem meg az egyetemi tanulmányaimat a BME-n, s már az első tanévben lecsapott rám a MEKDSZ, hogy a téli táborban technikai segítőként vegyek részt. Ez a szolgálati terület mind a mai napig meghatározóan jelen van a MEKDSZ-hez való kötődésemben, de az idők során a hangsúly áttevődött a MEKDSZ-ben jelen lévő, azt építő résztvevő és szervező emberekre. Felemelő volt látni, hogy évről évre milyen építkezés folyik emberek lelkében és szívében egy egy táborban és a diákkörökben is.

Idő közben a Budapesten megkezdett tanulmányaimat Pécsre költöztettem, amit aztán ott is fejeztem be. A pécsi életem kialakításában is jelentős szerepet játszott az akkori Pécsi diákkör, és az oda járó emberek meleg, szeretetteljes fogadtatása, ami megengedte, hogy hamar a helyi keresztény pezsgésbe belekerüljek. 

Negyedik éve vagyok itt Pécsen, most 2018-ban fejeztem be a mesterképzést is, ami mellett az elmúlt két évben már főállásban mérnökösködtem. Most szeptemberre alakult ki egy olyan lehetőség, hogy a fejlesztői munkát home office-ból csinálhatom és így lehetségessé vált, hogy a helyi, Pécsi diákkört munkatársként támogassam, valamint az egyetemen rejtőző, mekdsz-ről még sose hallott diákokat felkutassam, valamint az egyetem felé missziós céllal végezhető tevékenységeket végezzek.


 

Név: Gilicze Tamás

Munkakör: irodavezető

A MEKDSZ-ben vagyok kommunikációs- és irodai munkatárs, előtte a Decathlonban Túra Sport Tanácsadóként dolgoztam 3 évig. Az ELTE-n voltam diák környezettan alapszakon, környezetkutató szakirányon. Egyetemi éveim alatt 2013-ban tértem meg még a FÉK-ben. Isten alapjaiban átformálta az életem és formál most is, ahogy követem őt az úton. Székesfehérváron élek, itt járok baptista gyülekezetbe és ifivezető vagyok egy éve.

A MEKDSZ-t a 2017-es GRUND táborban ismertem meg, ahova Gulyás Dávid hívott el. A Szabad-Napokhoz kapcsolódó Utánkövetést vezettem és a 2018-as Téli Táborban voltam Dávid logisztikus asszisztense. A következő GRUND táborban én lettem a logisztikus, amiben nagyon jól éreztem magam a csapatommal.

Ebben a táborban vezetett Isten arra, hogy pályázzam meg az irodai munkatárs pozíciót, amin már 2 hónapja gondolkodtam. Nagyon hálás vagyok, hogy a MEKDSZ-ben dolgozhatok 2018 novembertől. Örülök, hogy egy ilyen szuper csapat és közösség tagja lehetek.

Szabadidőmben szeretek magashegységekben túrázni a barátaimmal, a kerékpározás, a futás is közel áll hozzám és várom már hogy együtt sportoljak majd MEKDSZ-es arcokkal Budapesten.

 

Név: Gulyás Dávid

Munkakör: Kapcsolati munkatárs

Végzettség: Mentőtiszt

Számomra 3 kiemelkedő közösség van/volt az életemben, ahol nagyon sokat kaptam. Az első a család, a második a gyülekezetem, az ifim, és végül a harmadik a MEKDSZ. Utóbbival már egyetem előtt közvetett kapcsolatba kerültem Kis Zoli révén, aki még 17 éves korom körül a mentorom volt. Ő sokat mesélt a diákkörökről, a MEKDSZ-ről.

Eltelt pár év, Pécsre kerültem egyetemre, ott találkoztam a diákkörrel igazán. Az ifimből is jártak oda többen, így nem volt kérdés, hogy ott a helyem. Jó vezetőink voltak, így egy évig figyeltem, tanultam. A következő 2 évben diákkörvezető voltam, kezdetben több sikertelenséggel. A második félévtől tudtunk igazán csapat módjára működni, azok voltak a ,,régi-szép-idők". 2 év után továbbadtam a vezetést, még egy évig voltam diákkörös. 
Jelenleg épp a mesterképzést fejezem be, és dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál, illetve most már a MEKDSZ-nél is. Szabadidőmben túrázok, kerékpározok, zenélek, Google Maps-t böngészek.


Név: Dr. Hélisz Katalin

Munkakör: lelkigondozó

Végzettség: angol-orosz szak ELTE BTK, keresztény lelkigondozó Vancouver, Kanada, mentálhigiénés szakember DE

Kapcsolatom a MEKDSZ-szel az 1989-es hivatalos újjáalakulást megelőző évben kezdődött Bölcsészkörösként, voltam diákkörvezető, vezetőségi tag, önkéntes lelkigondozó, és 2007-től vagyok munkatárs. Feladatom a lelkigondozói beszélgetések mellett a MEKDSZ Lelkigondozói Szolgálat kiépítése, majd fokozatos bővítése volt. Aztán a növekedés újabb növekedést hozott, mert az élet életet fakaszt - ez a természete! :-)

Szeretek embereket meghallgatni, ott legbelül, mert mély meggyőződésem és tapasztalatom, hogy Isten mindannyiunkat egyetlenszerinek és rendkívül értékesnek teremtett, akkor is, ha ezt talán senki sem tükrözi felénk. A lelkigondozás valójában egy olyan folyamat, ami által hazatalálunk igazi önmagunkhoz, Istenhez, és ezáltal a többiekhez. Kiváltság belelátnom az emberi lélek sokszínűségébe és oda, ahol mindannyiunkban felsajdul a vágy a feltétlen szeretet és a biztonság, a megbecsültség és a bizalom után. És kiváltság végigjárnom az utat másokkal, míg megsejtik, hogy ezek az elemi vágyak - melyek nélkül nem ember az ember - sehonnan máshonnan nem fakadhatnak csakis Isten végtelen szeretetéből.
Név: Muzslai-Bízik Bencze

Munkakör: kapcsolati munkatárs

Végzettség: Színész. Újságíró. Teológus. 

            Kapcsolatom a MEKDSZ-szel teológiai tanulmányaim alatt kezdődtek, mikor egyszerre voltam hallgató a Baptista Teológiai Akadémián és az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ugyanezen években rendszeres vendége voltam a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának.

            Egyik alapítója, majd később vezetője voltam a BUKTA diákkörnek, mely teológiát hallgató diákok MEKDSZ csoportja volt. Négy teológia hallgatói vettek részt benne.

            A fenti sorokból is kitűnik, hogy szeretek felekezet közöttiségben gondolkozni és létezni. Megtérésem óta (16 éves voltam) többségében olyan missziós szervezeteknél önkénteskedtem, melyek Krisztus Egyházát szolgálták, felekezeti hovatartozás nélkül.

Szüleim révén egy karizmatikus gyülekezetben nőttem fel, de nagyszüleim, és korábbi felmenőim révén református őseim vannak (püspökök, egyetemi professzorok, lelkészek). Gyermekkoromban tehát ez a két lelkiségi irányzat volt meghatározó: egyfelől a karizmatikus és pünkösdi tanításokat hallgattam, másfelől Kálvin Institutioját tanulmányoztam. Később teológiai tanulmányaim alatt konfirmáltam az Evangélikus Egyházban, majd tagja lettem a Baptista Egyháznak.

Mindezek ellenére nagyon fontosnak tartom a gyülekezetet és a felekezeti beágyazottságot. Sokfele járok vendégként, de otthon csak a saját gyülekezetemben érzem magam, ami jelenleg a Rákoshegyi Baptista Gyülekezet. Itt évekig voltam ifjúsági vezető, és a mai napig is részt veszek kisebb szolgálatokban, amennyire időm engedi.

            A MEKDSZ-ben amellett, hogy diákkörvezető voltam, hét éven keresztül vezettem kiscsoportokat, és éveken keresztül szolgáltam a dráma csoportban is. Sokat köszönhetek ennek a szervezetnek. Többek között itt ismerkedtem meg az evangéliumi mozgalommal, és annak jeles képviselőivel. Ez nagyon nagyot lendített a hitéletemen.

            Újságíróként sok sajtóorgánumban tevékenykedtem, de mostantól legfőképp egy blogon lehet majd megtalálni írásaimat, melynek címe: Bencziklopedia.hu Színészként is többfele játszottam az évek során, de leginkább a Jákim Stúdió Színházi Társaság áll a szívemhez közel, hiszen ott vagyok társulati tag és titkár. Célunk az örömhír kihirdetése kreatív módon, a művészet eszközével. Teológusként az Evangelikál Csoport alelnöke vagyok, ahol az én feladatom a Teológusok Párbeszédben konferenciasorozat szervezése.

            De a fejemben és szívemben mindezen tevékenységeknek egyetlen fontos célja van: minél többen hallják az evangéliumot, és elfogadják Krisztus Jézust Uruknak és Megváltójuknak. Életem imádsága: „Uram, add, hogy eszközöd lehessek abban, hogy ma is egy ember megismerhessen téged.”


Név: Rab Fanni

Munkakör: főmunkatárs, kapcsolati munkatárs

Végzettség: magyar nyelv és irodalom - kommunikáció és médiatudomány

Rab Fanni vagyok, híres mestercégem címere UR. Na jó, nem veszem el az időt a többiektől, inkább lelövöm a poént: utazótitkárként, azaz kapcsolattartó munkatársként dolgozom a MEKDSZ-nél.

Ez kiegészül némi community managementtel, ami azt jelenti, hogy a MEKDSZ 3 éve megszületett blogján, a Postit!-en hetente megjelenő, a diákkörös közösségek életéről szóló tartalmakért felelek, ezeket egy szupercsapat tagjaként (Gusztin Rudival, Simon Marcival karöltve) írom és szerkesztem. Emellett a Téli Tábor programjaiért, azok összefésüléséért, színpadmenedzselésért vagyok felelős. De voltam MEKDSZ-es diák, diákkörvezető, vezetőségi tag, random önkéntes, tábori kisegítő, szeminárium- és műhelytartó etc.

Mindeközben ember maradtam, és ez a tervem/vágyam a jövőben is. Megmaradni egy adott minőségben, teremtett emberként, amikor nem vagy és nem is tartod magad ennél se többnek, se kevesebbnek; ugyanakkor olyasvalakivé érni közben, akiről legfeljebb halvány elképzelésed van, hogy miféle ember lehet, akivé Isten akar Téged formálni.

Amikor a MEKDSZ-re gondolok, nem elsősorban egy institucionalizált dolog jut eszembe, hanem arcok. Emberek, személyek, egyének, én, te, ő, mi, ti, ők. Hálás vagyok azért a kiváltságért, hogy tanúja vagyok most is és lehetek remélhetőleg a jövőben is annak, ahogyan Isten munkálkodik bennük/bennünk és rajtuk/rajtunk keresztül.

Név: Tatai Klára

Munkakör: lelkigondozó, gazdasági szakember

2010 óta vagyok számviteli-pénzügyi és gazdasági munkatárs a MEKDSZ-ben részmunkaidőben. Könyvelek, kimutatásokat, bevallásokat, beszámolókat, mérlegeket, eredménykimutatásokat, statisztikákat készítek és küldöm el a megfelelő hatóságokhoz szigorúan határidőn belül. :-) 
Feladatom még: bankszámlák, befektetések kezelése (szállítói számlák, bérjárulék és adókötelezettség pénzügyi teljesítése), pályázatok pénzügyi elszámolása. A bérszámfejtés, munkaszerződések készítése, munkatársak be- és kijelentésének törvény szerinti teljesítését végzem. Számok-törvények-határozatok-módosítások-állásfoglalások-táblázatok között élek és dolgozom, ez az eredeti szakmám.

DE, ez csak az egyik felem! :-)

A másik, aki a BTA-n végeztem teológusként, a SOTE-n mentálhigiénés szakemberként, a Magyar Pszichodráma Egyesület képzésében pedig bibliodráma-vezetőként.  Jelenleg a pszichodráma-vezetést tanulom ugyanitt. Ennek kapcsán találkozhattatok velem a bibliodráma-csoport vezetőjeként a Téli Táborban, a szeniorhétvégén és a Grundon is. És mivel a MEKDSZ kibővült lelkigondozói csapatának egyik tagja lettem, találkozhattunk még az imaszolgálatban és a lelkigondozói beszélgetésekben is.

Elkötelezett híve vagyok az Isten-ismeret mellett az önismeretnek, mert vallom, hogy ezek nélkül nincs személyiségfejlődés!

A jövőben szeretném, ha a MEKDSZ-ben:
- drámavezetőként: az ön- és Istenismeret-fejlődésre most indított bibliodráma-csoport akár a hét mindennapján elérhető lenne, valamint a tervezett pszichodrámacsoport beindulna
- lelkigondozóként pedig, hogy sok-sok előrevivő beszélgetésem legyen.

Szeretem a jó kávét tejjel, tejhabbal, cukor nélkül :-)

Hálás vagyok Istennek, mert már nem „csak” édesanya, hanem nagymama is lehetek! Szóval alkalmasint már körülöttem is négy férfiember van, igaz, hogy a legfiatalabb 18 hónapos:-)!