A MEKDSZ munkatársai

Név: Gusztin Rudolf

Munkakör: főtitkár

Végzettség: Zenetudomány, pedagógia, zeneirodalom tanár

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végeztem hegedű szakon, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémia) elvégeztem a zenetudomány szakot és a pegagógiát mint zeneirodalom-tanár. Egyetemi tanulmányaim alatt teológiát is hallgattam levelezőn. Jelenleg az MTA BTK Zenetudományi Intézetének vagyok munkatársa mint zenetörténész, illetve doktori tanulmányaimat végzem a fentebb említett egyetemen.

A Názáreti Egyház Budapesti Gyülekezetének vagyok aktív tagja (vezetőségi tag, ifjúsági vezető, zenei vezető, tanítás, igehirdetés), valamint az egyházam felszentelt szolgálója is vagyok. A MEKDSZ-ben 2013 óta vagyok jelen, és már számtalan területen és minőségben szolgálhattam a szervezetben (diákkör vezetése, dicsőítés, konferálás, táborszervezés, blogírás), és évek óta tagja vagyok a vezetőségének is, illetve 2019 tavaszától kezdve elnök-helyettes (alelnök) voltam.

Átmeneti főtitkárságom ideje csupán fél év, ám ennek ellenére rövid és hosszú távú céljaim egyaránt vannak. Fő célom, hogy a MEKDSZ munkatársak számára lelki vezetést és iránymutatást tudjak adni, valamint a MEKDSZ szervezeti felépítését át tudjuk gondolni, hogy minél hatékonyabbá tehessük azt a jövőbeni munka szempontjából. Emellett szeretném továbbvinni azt az örökséget, amelyet az elmúlt években a MEKDSZ a korábbi főtitkár vezetése alatt hozott létre: hangsúly került az új diákkörök plántálására, előtérbe kerültek az evangélizációs események, és a diákkörvezetőket is tudatosabban képzi és segíti a diákszövetség.

 

Név: Dobozy Péter

Munkakör: kapcsolati munkatárs - Pécs

Végzettség: Mérnök informatikus

2011-ben Budapesten kezdtem meg az egyetemi tanulmányaimat a BME-n, s már az első tanévben lecsapott rám a MEKDSZ, hogy a téli táborban technikai segítőként vegyek részt. Ez a szolgálati terület mind a mai napig meghatározóan jelen van a MEKDSZ-hez való kötődésemben, de az idők során a hangsúly áttevődött a MEKDSZ-ben jelen lévő, azt építő résztvevő és szervező emberekre. Felemelő volt látni, hogy évről évre milyen építkezés folyik emberek lelkében és szívében egy egy táborban és a diákkörökben is.

Idő közben a Budapesten megkezdett tanulmányaimat Pécsre költöztettem, amit aztán ott is fejeztem be. A pécsi életem kialakításában is jelentős szerepet játszott az akkori Pécsi diákkör, és az oda járó emberek meleg, szeretetteljes fogadtatása, ami megengedte, hogy hamar a helyi keresztény pezsgésbe belekerüljek. 

Negyedik éve vagyok itt Pécsen, most 2018-ban fejeztem be a mesterképzést is, ami mellett az elmúlt két évben már főállásban mérnökösködtem. Most szeptemberre alakult ki egy olyan lehetőség, hogy a fejlesztői munkát home office-ból csinálhatom és így lehetségessé vált, hogy a helyi, Pécsi diákkört munkatársként támogassam, valamint az egyetemen rejtőző, mekdsz-ről még sose hallott diákokat felkutassam, valamint az egyetem felé missziós céllal végezhető tevékenységeket végezzek.


 

Név: Gilicze Tamás

Munkakör: irodavezető

A MEKDSZ-ben vagyok kommunikációs- és irodai munkatárs, előtte a Decathlonban Túra Sport Tanácsadóként dolgoztam 3 évig. Az ELTE-n voltam diák környezettan alapszakon, környezetkutató szakirányon. Egyetemi éveim alatt 2013-ban tértem meg még a FÉK-ben. Isten alapjaiban átformálta az életem és formál most is, ahogy követem őt az úton. Székesfehérváron élek, itt járok baptista gyülekezetbe és ifivezető vagyok egy éve.

A MEKDSZ-t a 2017-es GRUND táborban ismertem meg, ahova Gulyás Dávid hívott el. A Szabad-Napokhoz kapcsolódó Utánkövetést vezettem és a 2018-as Téli Táborban voltam Dávid logisztikus asszisztense. A következő GRUND táborban én lettem a logisztikus, amiben nagyon jól éreztem magam a csapatommal.

Ebben a táborban vezetett Isten arra, hogy pályázzam meg az irodai munkatárs pozíciót, amin már 2 hónapja gondolkodtam. Nagyon hálás vagyok, hogy a MEKDSZ-ben dolgozhatok 2018 novembertől. Örülök, hogy egy ilyen szuper csapat és közösség tagja lehetek.

Szabadidőmben szeretek magashegységekben túrázni a barátaimmal, a kerékpározás, a futás is közel áll hozzám és várom már hogy együtt sportoljak majd MEKDSZ-es arcokkal Budapesten.

 

Név: Gulyás Dávid

Munkakör: Kapcsolati munkatárs

Végzettség: Mentőtiszt

Számomra 3 kiemelkedő közösség van/volt az életemben, ahol nagyon sokat kaptam. Az első a család, a második a gyülekezetem, az ifim, és végül a harmadik a MEKDSZ. Utóbbival már egyetem előtt közvetett kapcsolatba kerültem Kis Zoli révén, aki még 17 éves korom körül a mentorom volt. Ő sokat mesélt a diákkörökről, a MEKDSZ-ről.

Eltelt pár év, Pécsre kerültem egyetemre, ott találkoztam a diákkörrel igazán. Az ifimből is jártak oda többen, így nem volt kérdés, hogy ott a helyem. Jó vezetőink voltak, így egy évig figyeltem, tanultam. A következő 2 évben diákkörvezető voltam, kezdetben több sikertelenséggel. A második félévtől tudtunk igazán csapat módjára működni, azok voltak a ,,régi-szép-idők". 2 év után továbbadtam a vezetést, még egy évig voltam diákkörös. 
Jelenleg épp a mesterképzést fejezem be, és dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál, illetve most már a MEKDSZ-nél is. Szabadidőmben túrázok, kerékpározok, zenélek, Google Maps-t böngészek.


Név: Dr. Hélisz Katalin

Munkakör: lelkigondozó

Végzettség: angol-orosz szak ELTE BTK, keresztény lelkigondozó Vancouver, Kanada, mentálhigiénés szakember DE

Kapcsolatom a MEKDSZ-szel az 1989-es hivatalos újjáalakulást megelőző évben kezdődött Bölcsészkörösként, voltam diákkörvezető, vezetőségi tag, önkéntes lelkigondozó, és 2007-től vagyok munkatárs. Feladatom a lelkigondozói beszélgetések mellett a MEKDSZ Lelkigondozói Szolgálat kiépítése, majd fokozatos bővítése volt. Aztán a növekedés újabb növekedést hozott, mert az élet életet fakaszt - ez a természete! :-)

Szeretek embereket meghallgatni, ott legbelül, mert mély meggyőződésem és tapasztalatom, hogy Isten mindannyiunkat egyetlenszerinek és rendkívül értékesnek teremtett, akkor is, ha ezt talán senki sem tükrözi felénk. A lelkigondozás valójában egy olyan folyamat, ami által hazatalálunk igazi önmagunkhoz, Istenhez, és ezáltal a többiekhez. Kiváltság belelátnom az emberi lélek sokszínűségébe és oda, ahol mindannyiunkban felsajdul a vágy a feltétlen szeretet és a biztonság, a megbecsültség és a bizalom után. És kiváltság végigjárnom az utat másokkal, míg megsejtik, hogy ezek az elemi vágyak - melyek nélkül nem ember az ember - sehonnan máshonnan nem fakadhatnak csakis Isten végtelen szeretetéből.
Név: Muzslai-Bízik Bencze

Munkakör: kapcsolati munkatárs

Végzettség: Színész. Újságíró. Teológus. 

            Kapcsolatom a MEKDSZ-szel teológiai tanulmányaim alatt kezdődtek, mikor egyszerre voltam hallgató a Baptista Teológiai Akadémián és az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ugyanezen években rendszeres vendége voltam a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának.

            Egyik alapítója, majd később vezetője voltam a BUKTA diákkörnek, mely teológiát hallgató diákok MEKDSZ csoportja volt. Négy teológia hallgatói vettek részt benne.

            A fenti sorokból is kitűnik, hogy szeretek felekezet közöttiségben gondolkozni és létezni. Megtérésem óta (16 éves voltam) többségében olyan missziós szervezeteknél önkénteskedtem, melyek Krisztus Egyházát szolgálták, felekezeti hovatartozás nélkül.

Szüleim révén egy karizmatikus gyülekezetben nőttem fel, de nagyszüleim, és korábbi felmenőim révén református őseim vannak (püspökök, egyetemi professzorok, lelkészek). Gyermekkoromban tehát ez a két lelkiségi irányzat volt meghatározó: egyfelől a karizmatikus és pünkösdi tanításokat hallgattam, másfelől Kálvin Institutioját tanulmányoztam. Később teológiai tanulmányaim alatt konfirmáltam az Evangélikus Egyházban, majd tagja lettem a Baptista Egyháznak.

Mindezek ellenére nagyon fontosnak tartom a gyülekezetet és a felekezeti beágyazottságot. Sokfele járok vendégként, de otthon csak a saját gyülekezetemben érzem magam, ami jelenleg a Rákoshegyi Baptista Gyülekezet. Itt évekig voltam ifjúsági vezető, és a mai napig is részt veszek kisebb szolgálatokban, amennyire időm engedi.

            A MEKDSZ-ben amellett, hogy diákkörvezető voltam, hét éven keresztül vezettem kiscsoportokat, és éveken keresztül szolgáltam a dráma csoportban is. Sokat köszönhetek ennek a szervezetnek. Többek között itt ismerkedtem meg az evangéliumi mozgalommal, és annak jeles képviselőivel. Ez nagyon nagyot lendített a hitéletemen.

            Újságíróként sok sajtóorgánumban tevékenykedtem, de mostantól legfőképp egy blogon lehet majd megtalálni írásaimat, melynek címe: Bencziklopedia.hu Színészként is többfele játszottam az évek során, de leginkább a Jákim Stúdió Színházi Társaság áll a szívemhez közel, hiszen ott vagyok társulati tag és titkár. Célunk az örömhír kihirdetése kreatív módon, a művészet eszközével. Teológusként az Evangelikál Csoport alelnöke vagyok, ahol az én feladatom a Teológusok Párbeszédben konferenciasorozat szervezése.

            De a fejemben és szívemben mindezen tevékenységeknek egyetlen fontos célja van: minél többen hallják az evangéliumot, és elfogadják Krisztus Jézust Uruknak és Megváltójuknak. Életem imádsága: „Uram, add, hogy eszközöd lehessek abban, hogy ma is egy ember megismerhessen téged.”


Név: Rab Fanni

Munkakör: főmunkatárs, kapcsolati munkatárs

Végzettség: magyar nyelv és irodalom - kommunikáció és médiatudomány

Isten Rabja vagyok, †nevem Fanni. Hogy ki vagyok én? Titok kibontakozásban. A barátaim (mind az élők, mind a holtak - ld. pl. Tolsztojt, Dosztojevszkijt, Szerb Antalt, Richard Rohrt, Babitsot, Radnótit, Nouwent, Tolkient és Visky Feri bácsit) talán többet tudnának mesélni rólam. Vagy épp Bonhoeffer verse, ismeritek?

2015 szeptembere óta utazótitkárként (kapcsolati munkatársként) dolgozom a MEKDSZ-nél. Jelenleg 3 vidéki és 6 budapesti diákkörért, e közösségek vezetőiért, valamint a MEKDSZ-táborok (Grund8, Téli Tábor 2019) szervezőcsapatáért tartozom felelősséggel. De voltam MEKDSZ-es diák, diákkörvezető, vezetőségi tag, Postit!-tartalomközlő és -szerkesztő, random önkéntes, tábori kisegítő, szeminárium- és műhelytartó etc.

Mindeközben ember maradtam, és ez a tervem/vágyam a jövőben is. Hálával megmaradni e kapott minőségben, teremtettségben, megajándékozottságban, és  olyasvalakivé érni közben, akit még alig-alig ismerek, akivé Isten formál. Kapcsolódásokban, „kreatívan és hitelesen” - ahogy a küldetésnyilatkozatunkban is szerepel, mert azt hiszem, ebben rejlik istenképűségünk.

Amikor a MEKDSZ-re gondolok, nem elsősorban egy institucionalizált dolog jut eszembe, hanem arcok. Emberek, személyek, jellemek, én, te, ő, mi, ti, ők. Hálás vagyok azért a kiváltságért, hogy tanúja lehetek, és magam is tapasztalhatom az Úr érintését általatok, veletek és bennetek.

Név: Tatai Klára

Munkakör: lelkigondozó, gazdasági szakember

2010 óta vagyok számviteli-pénzügyi és gazdasági munkatárs a MEKDSZ-ben részmunkaidőben. Könyvelek, kimutatásokat, bevallásokat, beszámolókat, mérlegeket, eredménykimutatásokat, statisztikákat készítek és küldöm el a megfelelő hatóságokhoz szigorúan határidőn belül. :-) 
Feladatom még: bankszámlák, befektetések kezelése (szállítói számlák, bérjárulék és adókötelezettség pénzügyi teljesítése), pályázatok pénzügyi elszámolása. A bérszámfejtés, munkaszerződések készítése, munkatársak be- és kijelentésének törvény szerinti teljesítését végzem. Számok-törvények-határozatok-módosítások-állásfoglalások-táblázatok között élek és dolgozom, ez az eredeti szakmám.

DE, ez csak az egyik felem! :-)

A másik, aki a BTA-n végeztem teológusként, a SOTE-n mentálhigiénés szakemberként, a Magyar Pszichodráma Egyesület képzésében pedig bibliodráma-vezetőként.  Jelenleg a pszichodráma-vezetést tanulom ugyanitt. Ennek kapcsán találkozhattatok velem a bibliodráma-csoport vezetőjeként a Téli Táborban, a szeniorhétvégén és a Grundon is. És mivel a MEKDSZ kibővült lelkigondozói csapatának egyik tagja lettem, találkozhattunk még az imaszolgálatban és a lelkigondozói beszélgetésekben is.

Elkötelezett híve vagyok az Isten-ismeret mellett az önismeretnek, mert vallom, hogy ezek nélkül nincs személyiségfejlődés!

A jövőben szeretném, ha a MEKDSZ-ben:
- drámavezetőként: az ön- és Istenismeret-fejlődésre most indított bibliodráma-csoport akár a hét mindennapján elérhető lenne, valamint a tervezett pszichodrámacsoport beindulna
- lelkigondozóként pedig, hogy sok-sok előrevivő beszélgetésem legyen.

Szeretem a jó kávét tejjel, tejhabbal, cukor nélkül :-)

Hálás vagyok Istennek, mert már nem „csak” édesanya, hanem nagymama is lehetek! Szóval alkalmasint már körülöttem is négy férfiember van, igaz, hogy a legfiatalabb 18 hónapos:-)!