A MEKDSZ Küldetése

A MEKDSZ egy olyan missziós szervezet, amely az egyetemeken és főiskolákon összegyűjti és közösségébe fogadja a különféle felekezetű keresztény diákokat, hogy Isten-imádatra hívja, egységbe kovácsolja, gondolkodásukban képezze és misszióra buzdítsa őket.

A MEKDSZ ezt a missziót úgy szeretné végezni, ahogyan bizonyságot tett Krisztus is Isten országáról a földön. Mielőtt Jézus bármit mondott volna, emberré lett közöttünk. Hasonlóképpen mielőtt a MEKDSZ bármit üzenne az egyetemistáknak, előbb meg kell értenie a mai diákokat, meg kell ismernie őket, a problémáikat, a kérdéseiket, és azt, ahogyan az egyetemen az életüket élik.

A MEKDSZ célja az Evangélium eljuttatása a felsőoktatásban tanulókhoz, ami felekezetközi, öntevékeny diákkörökben, kreatívan és hitelesen, a kor kérdéseire, kihívásaira választ kereső módon kíván megvalósítani. Mindezzel ahhoz is szeretne hozzájárulni, hogy a keresztény diákok életük minden területén felelős hívő emberekké váljanak.


A MEKDSZ és a gyülekezetek

A MEKDSZ mint diákszervezet a gyülekezetekkel szövetségben szeretné megvalósítani misszióját. Nem gyülekezet-pótlóként vagy ifiként működik, hanem a gyülekezetek egyetemisták felé nyújtott karjaként. A diákkörök missziói céllal jönnek létre, mint az egyetemi evangelizáció szervezeti-közösségi háttere. Egy-egy diák aktív jelenléte egyetemi éveire korlátozódik; a MEKDSZ szerint a hosszú távú hitbeli növekedést, közösséget a gyülekezet biztosíthatja.

A MEKDSZ diákkörök missziói munkája mindig hordozza az újabb nemzedékek frissességét, kreativitását és szabadságát. Az egyetemről kikerülő diákok, akik részt vettek a MEKDSZ missziójában nagy potenciált jelentenek az egyes gyülekezetek számára, hiszen a Diákszövetségben megszerzett tapasztalatok visszaáramolhatnak az egyházak és gyülekezetek vérkeringésébe.


A MEKDSZ és az egyetemek

A MEKDSZ nem csak a keresztény, hanem az akadémiai világ része is. Krisztus egyetemes, ami azt jelenti, hogy nem csak egy szűk kisebbség, hanem az egész egyetem érdekében dolgozunk. Szeretnénk, ha Isten országa az egyetemi élet minden területén kifejtené pozitív hatását, és a Krisztust követő diákok hite Isten dicsőségére és az egyetemek hasznára válna.

A MEKDSZ diákköröket is ebben a szellemben szervezzük az egyetemeken. A Diákszövetség minden diákköre az adott egyetemre járó diákokból áll, akik a közösséget önrendelkező módon, a MEKDSZ közvetlen irányítása nélkül szabadon szervezik. A MEKDSZ szerepe a diákkörök mögötti közösségi hálóra és a képzésekre korlátozódik. Így a diákkörök az egyetemek közösségétől nem függetlenül, hanem annak szerves részeként működhetnek.

Az alma mater a tudás átadásán kívül közösségi funkciókat is ellát, hiszen ez az egyik fontos hely, ahol a fiatalok találkoznak, ismerkednek, buliznak, értékes barátságok szövődnek, házasságok alakulnak. Mindez létre jöhet szervezett egyetemi élet nélkül is, ám az egyetemi pezsgés vonzó tényező lehet a felvételizők számára.

A MEKDSZ diákkörök működése az oktatóhelyeken erősíti és színesíti az intézmények közösségi életét, olyan keretek között, melyeket a diákok maguk alakítanak ki, így az egyetemi misszióban is szabadon megélhetik kreativitásukat, megvalósíthatják ötleteiket.


A MEKDSZ és az önkéntesek

Amikor egy diákkör elkezd élni, megalakulni, a tagok és vezetők még csak nem is sejtik, hogy azon túl, hogy az egyetemi missziót és saját közösségüket építgetik, egy maréknyi önkéntessé is váltak, akik hajlandók idejüket, energiájukat és egyéb erőforrásaikat „beáldozni” azért, hogy a diákkör, a diákok és a MEKDSZ is színesebb, frissebb lehessen, fizikailag és lelkileg növekedhessen.

A MEKDSZ önkéntesek munkája - bár sokszor nem is érzik a szó szoros értelmében vett munkának - különösen értékes, hisz erős belső motivációból fakad, mégpedig abból, hogy diáktársaik számára megadják a lehetőséget, hogy halljanak az evangéliumról és ehhez minden kedvüket, erőforrásukat, ötletüket, kreativitásukat szabadon mozgósíthatják. Az MEKDSZ önkéntesség sok örömet és lelkesedést adhat nem csak maguknak az önkénteseknek, hanem más, nem hívő kortársaknak is, legyen az egy konkrét tudás vagy szemlélet megszerzése, a szabadidő hasznos eltöltése, az önismeret fejlesztése vagy más értékek felfedezése.

Fontos, hogy bármilyen önkéntes munkából az önkéntesnek és a MEKDSZ-nek is legalább ugyanannyi haszna legyen: a diploma után sokan éppen a diákkörös életük miatt kapnak könnyebben állást, mert már van tapasztalatuk pl. abban, hogy milyen egy csoport aktív része lenni vagy vezetni azt, ugyanakkor a diplomával megszerzett tudásuk pedig a MEKDSZ-nek lehet kulcsfontosságú.

DIÁKOK A DIÁKOKÉRT

A MEKDSZ egyik legalapvetőbb értéke, hogy önszerveződő, önkéntes alapon működik. Az egyetemi diákkörök maguk tervezik és valósítják meg közösségi és missziós életüket.

Diákként a MEDKSZ legfontosabb önkéntesei a diákkörvezetők és a diákkörökben szerepet vállaló diákkörösök  (pl. dicsőítésvezető, ropi felelős, helyszínfelelős, stb.). A diákkör vezetéséhez tartozó önkéntes munkát szemeszterenkénti Vezetőképzővel segítjük, ahol kimondottan a MEKDSZ diákkörökben felmerülő kérdésekkel, gyakorlatokkal, konkrét esettanulmányokkal foglalkozunk.

Ezeken kívül egy-egy projekt típusú feladatba is könnyen be lehet kapcsolódni. Ilyen például a MEKDSZ Téli Tábor szervezése is, amely már évek óta a MEKDSZ egyik legnagyobb rendezvénye, gyakran több száz fős létszámmal. Ilyen esetekben bőven elkél a segítő kéz (pl.: kiscsoport vezetés, technika, előadók fogadása, programfüzet összeállítás, székpakolás, ima csoport, dekoráció stb.) hiszen a Diákszövetség anyagi erőforrásai és munkatársi csapata végesek. A lelkes és áldozatkész önkénteseknek mindig találunk feladatot, ám a „kiégés” megelőzése is nagyon fontos szempont a MEKDSZ-nél.


SZENIOROK A DIÁKOKÉRT

Bár a MEKDSZ-munka elsősorban a diákévekről szól, a kötődés és az elköteleződés továbbra is megmaradhat. A MEKDSZ számára fontos, hogy a már végzett, ex-diákkörösök, vagyis a szeniorok is tudjanak kapcsolódni a Diákszövetséghez, hiszen sok esetben identitásuk részévé vált MEKDSZ-esnek lenni. Az a törekvésünk, hogy az ilyen lelkes és elkötelezett szenioroknak is legyen lehetőségük részt venni a Diákszövetség munkájában.

Elsősorban a diákköröket és diákkörvezetőket segítő programokban várjuk őket önkéntesként, de különböző, már speciális szakmai tudást és gyakorlatot igénylő feladatokat is rájuk tudunk bízni (pl.: informatikai segítség, adatbázis frissítés, stratégia alkotás, szervezetfejlesztés, stb.)


FŐÁLLÁSÚ ÖNKÉNTES

Olyan frissen végzett MEKDSZ-esek munkájára is számítunk, akik a tanulás befejezése után, vagy a szakdolgozat írása mellett egy hosszabb időt (általában 1 évet), teljes állásban, önkéntesként szeretnének eltölteni a Diákszövetségben dolgozva. Ez a pozíció szakmai gyakorlatként is kiváló lehetőség az önkénteseknek, hiszen nem a fénymásoló gép mellé állítjuk őket, hanem igyekszünk mindig személyre szabni a feladatköröket, arról nem is beszélve, hogy a MEKDSZ-t is gazdagabbá, értékesebbé teszik jelenlétükkel és erőforrásaikkal.