Támogatás magánszemélyként

******* ENGLISH VERSION BELOW *******

Havi rendszerességű adományozás

A MEKDSZ működését belföldi (elsősorban magán-) adományokból fedezzük, elengedhetetlen, hogy az adományok (ha csekélyek is) rendszeresek legyenek.Így tudunk végrehajtható költségvetést készíteni. Azt javasoljuk, hogy bankodnál indíts a MEKDSZ javára havonkénti „rendszeres átutalási megbízást”.

Ezt négyféleképpen teheted meg: Payroll giving-gel - alul, Palánta Projekt keretén belül szabadon vagy céladományként.

 

 2022. nyarán debütált Palánta Projekthez - aminek célja az átláthatóság.

Köteleződj el 1 évre mellénk az alábbi összegek valamelyikével és legyél az emberkertészünk! 

Körülbelül mit tesz elérhetővé a támogatásod?

Magonc - Havi 5.000 Ft : Egy kapcsolati munkatárs útja Debrecenig.

Mag - Havi 8.000 Ft : Egy diákkörvezetői találkozó és egy önkéntes találkozó költsége ennyi.

Hajtás - Havi 10.000 Ft: Ebből az összegből egy kapcsolati munkatárs finanszírozni tudja útját egy vidéki diákkörbe oda és vissza. 

Palánta - Havi 15.000 Ft: A havi áramszámlánk 1/4-ét tudjuk ebből finanszírozni. Enélkül se számítógép, se nyomtató, se világítás nincs, azaz munkánk egy jelentős részét nem tudnánk elvégezni. 

Faiskola - Havi 20.000 Ft: Adományod lehetővé teszi, hogy a szervezet támogatást tudjon adni egy diáknak a táborokban való kedvezményes részvételre. És hogy ez miért fontos? A táborok során tudnak a diákok új lángra kapni, inspirációt nyerni, jobban megismerni missziói szemléletünk, és sok esetben életet megváltoztató módon találkozni Istennel. 

Permakultúra - Havi 40.000 Ft: Ha három ember egy évig folyamatosan ilyen módon támogat minket, akkor közel jár ahhoz, hogy 5 MEKDSZ-munkatárs havi bruttó bérét biztosítsa ezáltal. A munkatársi bérek jelentik a MEKDSZ legnagyobb kiadását, ugyanakkor nélkülük a MEKDSZ sem virágozna így.

Ha szívesen támogatod a munkánkat, egyetértesz az értékeink, céljainkkal, hálásan fogadjuk tőled, amit ránk bízol! Töltsd ki az alábbi űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot! Ez azért fontos nekünk, mert így biztosítasz róla minket: számíthatunk Rád.

https://forms.gle/N7aVMmbk1N8a1i7a8

Számlaszámunk: CIB Bank 10702215-48622701-51100005
Számlatulajdonos neve: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
Közlemény: Név + Palánta adomány

IBAN: HU12 1070 2215 4862 2701 5110 0005  
Bank címe: CIB BANK LTD. BUDAPEST 1027. MEDVE U. 4-14. HUNGARY
Swift Kód (BIC): CIBHHUHB  (CIB-Bank).

Payroll giving - támogatás a munkáltatón keresztül

A verseny szférában munkát vállalók figyelmébe: A payroll giving avagy munkahelyi támogatás lehetővé teszi, hogy a munkavállaló az adózás előtti fizetéséből adjon támogatást egy közhasznú szervezetnek, mint a MEKDSZ. Ezáltal mi 27%-kal több támogatást kaphatunk, de neked ez nem kerülne többe. Ha a munkáltatód erre nyitott, a következő fizetésemelésnél beszéljétek át ezt a lehetőséget, hogy az emelésnek egy általad megszabott részét, (mondjuk az összeget, amit eddig a nettódból a MEKDSZ-nek adtál), a vállalat közvetlenül nekünk utalja, az utána járó adó összegével együtt. Ez sem neked, sem a vállalatnak nem hátrányos, mi viszont 27%-kal többet kapnánk. Ehhez egy adományozási szerződésre van szükség a MEKDSZ és a cég között, valamint évente kiállítunk egy igazolást a munkáltatód felé, hogy mekkora összeggel támogatta a Diákszövetséget.

******* ENGLISH VERSION *******

Thanks to a generous donation, every new monthly donation/raise is now worth double! 

Monthly donations

As MEKDSZ is funded by domestic (mainly private) donations, it is essential that donations (even if small) are regular. This allows us to create an annual budget. We suggest that you set up a monthly "regular bank transfer" to MEKDSZ.

This may be done in four ways: via Payroll giving (see below), independently, within the Cultivation Project or as one-time donations for specific purposes.

Since 2022, you can support us within the Cultivation Project:

Commit to us for a year with one of the following amounts and become our gardener of men! :)

What would your donation cover? 

Seedling - 10 EUR per month: A staff worker's trip to Debrecen.

Seed - 20 EUR per month: This is the cost of a meeting for student group leaders.

Shoot - 30 EUR per month: This amount can cover the travel of a staff worker to and from a student group in the countryside. 

Plant - 40 EUR per month: This will cover 1/4 of our monthly electricity bill. Without it, we would have no computer, no printer, no lighting, which means that we would not be able to do a significant part of our work. 

Plant nursery - 50 EUR month: your donation will enable the organisation to support a student to be able to attend camps at a reduced rate. And why is this important? Camps allow students to rekindle their fire, gain inspiration, learn more about our missional approach, and - in many cases - encounter God in life-changing ways. 

Permaculture - 100 EUR per month: staff salaries are the biggest expense of MEKDSZ, but without them MEKDSZ would not flourish.

If you are willing to support our work and agree with our values and goals, we would be thankful for what you entrust to us! If so, please fill in the form below as it's important to us to know we can count on you.
https://forms.gle/L1Ek3ESb5p9ZW2Yf6


Account number: CIB Bank 10702215-48622701-51100005
Account holder name: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
Reference: NAME + cultivation project

IBAN: HU12 1070 2215 4862 2701 5110 0005  
Bank address: MEDVE street. 4-14. 1027, BUDAPEST, HUNGARY, CIB BANK LTD.
Swift Code (BIC): CIBHHUHB (CIB-Bank).

Payroll giving - support through the employer
Payroll giving allows employees to give a grant from their pre-tax salary to a public benefit entity, such as MEKDSZ. This allows us to receive
27% more, but this won't cost you a penny. If your employer is open to it, discuss this possibility at your next pay rise, so that a portion of the rise that you set (say the amount you have been giving to MEKDSZ from your net salary) is transferred directly to us by the company from your gross salary. This has no negative impact for you or the company, but we would receive 27% more. This requires a donation contract between MEKDSZ and the company, and we will issue an annual certificate to your employer stating how much you have donated to MEKDSZ.