Téli Tábor 2019 - Szemináriumok

Sziasztok!

Következzenek a várva-várt szeminárium leírások. 

FONTOS! Több szemináriumtartó vállalta, hogy kétszer tart szemináriumot, így aki akar, az akár 3 alkalmon is részt vehet a táborban. A duplikált szemináriumok tartalma megegyezik. Nem mindenki pénteken dupláz, van aki szombatra rakta a második szemináriumát, így készítettünk egy kiigazodást segítő táblázatot, mely a weboldal aljára gördítve, vagy IDE kattintva elérhető. Még pár szeminárium leírás hátra van, amint megkapjuk őket, frissítjük az oldalt. (2019.02.01.)

 


Naszádi Kriszta: Vannak-e cigányok Isten országában? És a közösségeinkben? (szombat 16:30)

Ős-mekdszes vagyok, és öt éve dolgozom romaintegrációs projektek koordinátoraként a református egyházban. Be fogom mutatni, hogy mi látszik a demográfiai statisztikákból, hány cigány/roma él ma Magyarországon, mi jellemzi őket, és milyen jövőkép bontakozik ki ezekből az adatokból. El fogom mondani, hogy mit láttam én a cigány családoknál a falvakban és a szegregátumokban, mit tesznek a cigányokért az egyházak, illetve a cigányok az egyházért.


Kis Zoltán Dániel: Vezető szerepünk öröksége (szombat 16:30)

A szemináriumon a vezetés kérdését járjuk körbe önismereti módszerekkel. Fontos számításban vennünk, hogy az, hogy milyen vezetők vagyunk egy diákkörben, közösségben nagyban befolyásolja, hogy milyen vezetők voltak ránk korábban hatással. Én ezzel a kérdéssel érkezem erre a szemináriumra, és a kiváncsisággal, hogy nektek milyen kérdéseitek vannak a vezetéssel kapcsolatban. 

Kis Zoltán Dániel vagyok, végzettségem szerint angol tanár és pszichodramatista vagyok, bár most hivatásszerűen egyik szakmámat se űzöm. Isten fantasztikus lehetőségeket, barátságokat, vezető szerepeket adott nekem a Mekdszben, ami sok mindenben formált és formál ma is. 


Schauermann Tamás: Örökség és vallásosság Márk evangéliumában (péntek 14:30, péntek 16:30)

Mi van, ha az örökségbe, amit oly féltve őrzünk, szép lassan belekeveredik egy csomó elem, ami az addig olyan hasznos mindenfélét bekorlátozó, káros, a lényegről a figyelmet elterelő keretrendszerré silányítja? Az egyébként az életet szolgálni hivatott atyáinktól ránkmaradt okosságok így féligazságokká válnak, s ezek már nem a tájékozódást, de határozottan az eltévedést eredményezik.
Mi van továbbá, ha egy ponton valaki, mondjuk maga Jézus, elkezdi feszegetni ezeket? Milyen gyorsan fog lelohadni az érdeklődésünk? Vagy esetleg egy ponton komoly irritációként éljük ezt meg? S meddig fokozódhat mindez, mielőtt rádöbbenünk, mi is zajlik bennünk valójában? Vajon ki tudnánk szállni, vagy akkor már késő lenne?
Ezt fogjuk megnézni egy Márk evangéliumából származó szakasz induktív vizsgálatán kereszül.

Schauermann Tamás vagyok, merengő, életfogytig diák, jelenleg leginkább humán fejlesztő és grafikus. A számomra legfontosabb területek a valósággal való kapcsolat, az egymással való kapcsolat, az Istennel való kapcsolat és a megfelelő helyen a megfelelő emberekre épülő jól működő közösségek támogatása. Ezekért igyekszem tenni sokféle formában és mégtöbbféle tartalom mentén.
Egy különleges alkalmazása mindezen területeknek a Biblia tanulmányozásának és az arról való értelmes beszédnek a folyamatos kutatása, gyakorlása és tanítása.
45 éves vagyok, van egy nagyon kedves feleségem és két nagyfiam.


Ármay-Szabó Ádám: Mária és a Szentháromság kapcsolata (szombat 16:30)

A szemináriumon azzal fogunk foglalkozni, hogy röviden áttekintjük a Mária-dogmákat, és a Máriáról való lényegesebb tanításokat a Szentháromság nézőpontjából. A fő kérdés az lesz, hogy milyen részt foglal(hat)nak el a rendszeres teológiában protestáns szemszögből. Ehhez megvizsgáljuk a Szentírás kijelentéseit Jézus anyjáról, illetve elgondolkozunk arról, hogy miért és miben lehet különböző egy római katolikus álláspont és egy protestáns álláspont ebben a kérdésben. Máriáról, Jézus anyjáról való véleménykülönbségek ugyanis a mai napig megosztják és hátráltatják az ökumenikus törekvéseket.

Még az előző évezredben tértem meg egy baptista gyülekezetben, jelenleg a Budapesti Golgota Keresztény Gyülekezethez tartozom. A Baptista Teológiai Akadémián végeztem. Mindkét diplomamunkám (alapszakon és mesterszakon is) dogmatikai témájú volt. Feltűnt, hogy nincs magyar nyelven Máriáról szóló protestáns összefoglaló mű, és mivel érdekelt a téma, így elkezdtem vele foglalkozni. Az Apológia Kutatóközpont munkatársaként persze más témákkal is foglalkozom. Ezenkívül a Golgota Teológiai Főiskolán tanítok rendszeresen. Először 1999 nyarán voltam MEKDSZ-táborban.


 

Kapitány Flóra: Miben élünk? Z generáció és ami mögötte van (szombat 16:30)

A szeminárium során megismerkedünk a Z generáció alapvető ismertetőjegyeivel, a generációs elmélettel, a kortársorientáció fogalmával és annak számos hatásával, a mai fiatalokat körülvevő megváltozott társadalmi helyzettel. Közösen keresünk válaszokat arra, hogy milyenek is a Z-sek. Tényleg annyira különböznek az előző generációktól? Másképp tanulnak? Másképp dolgoznak? Máshogy kapcsolódnak? Talán nem kapunk kész és kőbevésett válaszokat, de egy tükröt, amibe belepillanthatunk, mindenképpen.

Kapitány Flóra vagyok. Feleség, református lelkész, addiktológiai konzultáns, az Ifivezető Képzés egyik főszervezője és programkoordinátora. Jelenleg a Budapest-Budai Református Gyülekezet beosztott lelkészeként dolgozom legfőképpen az ifjúsági munka területén. Szívügyem a fiatalok, leginkább a kamaszok közt végzett szolgálat, legyen az misszió, csoport, lelkigondozás, vagy csak a velük „lógás”. Hiszem azt, hogy szerepünk van abban, hogy lelkileg egészséges, erős, de legfőképpen Istenhez közel lévő, az Ő szeretetét megtapasztaló generáció váljon a Z generációból - én ezért csinálom… Ezen kívül pedig: pörgés, változatosság, kreativitás, kihívások, hegyi bringa, falmászás.


 

Dobozy Peti: A karizmatikus lelkiség az evangéliumiságon belül (péntek 16:30, szombat 16:30)

Szellem vagy lélek? Nyelveken szólás vagy prófétálás? Kontinúacionizmus vagy szesszacionizmus? Ezek jó kérdések, de ha lehet, most ne vita céllal ragadjuk meg a témát. Ahogy térültem-fordultam az utóbbi évek során a Krisztus testében, sok helyen sok tekintetben tapasztaltam félelmet és több esetben ebből fakadó, sokszor jogos, olykor viszont talán elhamarkodott (elő)ítéletet a karizmatikus vonalat követők irányába. Az én elképzelésem az, hogy ez a szeminárium lehessen találkozások helye, ahol nem az elméletek, hanem az egyének találkoznak, ahol fel lehet tenni egymásnak azokat a kérdéseket, amik nem engedik, hogy egymást lássuk a múlt bélyegei mögött!

Dobozy Péter vagyok, 26 éves, jelenleg hardverfejlesztő mérnökként dolgozom Pécsen, emellett a MEKDSZ dél dunántúli regionális munkatársa vagyok. Bár szüleim karizmatikus gyülekezetben tértek meg, nekünk már csak meséltek azokról az időkről. Metodista gyüliben nőttem fel, ahol ennek szintén nem volt nagy hagyománya. Csak később - saját meggyőződéseim megszilárdításán dolgozva - találkoztam ismét a szentlélek ajándékainak kérdésével. Ahogy jártam körbe a témát sokan óva intettek bizonyos gyülekezetektől, tanoktól. Ezeket jól alkalmazva igyekeztem jókat kérdezni mind embertől, mind az Atyától. És teszem ezt mind a mai napig, mert igazán baj akkor van, ha már (azt hisszük) tudjuk mivan…


 

Kovács Endi: Sivatagi atyák, őrület! (péntek 16:30, szombat 16:30)

Mit tanulhatunk a sivatagi atyáktól? Kik ezek a 3-4. századbéli, igen nagy hatású, de mai szemmel meglehetősen furának tűnő emberek? Ihletett próféták? Morbid aszkéták? Az evangélium mércéjével mérve, miként viszonyuljunk példájukhoz? Szemináriumunk során élethelyzetük rövid bemutatása után mondásaikat vesszük elő. Egyikük ezt mondta: "Jön majd az idő, amikor megőrülnek az emberek, és ha olyan valakit látnak, aki nem őrült, rátámadnak és azt mondják. 'Te őrült vagy!', mert az nem olyan, mint ők." Lehet, hogy a 21. század ideáljai furcsábbak, mint az övék, a 3. században? Kihez mérjünk kit, kihez-mihez mérjük ma magunkat?

Kovács Endre György vagyok - rövidítve "kegy", amit csak huszonéves koromban fedeztem fel. A szó akkor telt meg számomra új jelentőséggel. Korán elveszítettem a szüleimet, ateistaként nőttem fel, 19 évesen Krisztus követője lettem. Először agrármérnöknek, majd tejipari szakmérnöknek tanultam, 1989-ben a MEKDSZ munkatársa lettem. Megadatott, hogy létem végső forrására és a hozzá kapcsolódásra nézve olyanoktól tanulhassak, mint édesanyám, aztán Bözsi néni Óváron, aztán Kati, akit feleségül vettem, majd Jim Houston és Eugene Peterson, akik mellett Vancouverben tanultunk. Közöttük ismerkedtem meg a spirituális teológiával, amit azóta is nagy érdeklődéssel tanulok és tanítok. 27 éve dolgozom a Barnabás Csoporttal, vezetőképzéssel foglalkozunk. Feleségemmel, Hélisz Katival és két gyermekünkkel, akik 21 és 19 évesek, Dunakeszin élünk.


 

Tatai Klára, Inotay Judit: Pszichodráma (péntek 14:30, péntek 16:30)

Mindketten hisszük, hogy a pszichodráma műfaja sokunknak megfelelő út önmagunk jobb megismeréséhez és a személyiségünk fejlesztéséhez.
Műhelyünkbe várjuk mindazokat, akik kreatív és művészetterápiás eszközökkel szeretnének önmagukra ránézni, akik kíváncsiak, hogy saját személyes fejlődésükben hol tartanak.

Inotay Judit vagyok, építész, komplex művészetterápiás végzettségű pszichodráma- és gyermekpszichodráma-vezető. 2007 óta dolgozom a szakmám mellett mentálhigiénés területen is, többek között a társadalom peremén élő, különösen nehéz sorsú gyerekek és fiatalok csoportjával.
Tatai Klára vagyok, teológus, bibliodráma- és pszichodrámavezető, gyermekpszichodráma-csoportok vezetője, mentálhigiénés szakember, MEKDSZ-munkatárs. Egyéni kliensekkel és önismereti csoportokkal dolgozom már 10 éve.


 

Ferenci Gábor: Gyermekevangélizáció ma (péntek 14:30, péntek 16:30)

microsoft egy tanulmánya szerint, bizonyos dolgokra csak 8,25 mp-ig figyelnek az emberek. Valószínűleg akkor sincs sok időnk, ha a hitünkről akarunk beszélni... Te tudod, hogyan mond el az evangéliumot 1 percben?  És a gyermekek nyelvén?

Kell-e őket egyáltalán evangelizálni vagy biztonságban vannak? Kinek a feladata ez? Kitől fogadják el a tanítást? Hogyan lehet hatékonyan végezni? Hogyan reagálnak a Bibliai igazságokra? Hol van a helye a gyermek-evangélizációnak ma a gyülekezet munkájában? Én hogyan vehetek részt benne?

Tudtad, hogy a keresztények 94%-a 18 éves kora alatt döntött Jézus mellett? Valószínűleg TE is... Milyen következményei vannak ennek a misszióra nézve?

Gyere el és gondolkodjunk közösen a jövő nemzedékről!

 

Ferenci Gábor vagyok, 45 éves, férj, 6 gyermekes családapa. Mérnökként diplomáztam és dolgozom egy hűtéstechnikai vállalatnál. A Vasárnapi Iskolai Szövetség magyarországi vezetője vagyok. Hitetlen családból származom, Isten 17 éves koromban szólított meg, amikor megtért a bátyám és több gimis osztálytársam. Isten rajtuk keresztül győzött meg arról, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten Fia, a Megváltó. Megtérésem után a Szabad Evangéliumi Gyülekezetbe kerültem, ahol egy VISZ-munkatárs szinte azonnal bevont a gyerektábori és vasárnapi iskolai szolgálatba. Itt kaptam elhívást a gyermekmissziói szolgálatra, melynek azóta is részese lehetek a VISZ-ben. A misszióban ismertem meg feleségemet, és itt tértek meg gyermekeink is. SDG!


 

Földesi Barni: A barokk szentképtől a piszoárig avagy mit kezdjünk a művészettel? (szombat 16:30)

Földesi Barnabás vagyok, festőművész. Zircen születtem és a mai napig ott élek. A szűk földrajzi mozgásterem mellett a nagy belső kalandokat keresem. Absztrakt képeket és bukolikus tájakat festek egyidejűleg. Érdekel a kultúra története, a művészet mibenléte és a művész szerepe a társadalomban. Ezekről szívesen írok is. Amit tudok, azt tanítom is a zirci művészeti szakközépiskolában. Nős vagyok. Feleségem, Heni szolfézs- és zongoratanár. Fiam, Benedek 14 éves, kislányom, Hanna 7 éves.


 

Vincze Kornél: Posztszocialista államok keresztény öröksége (péntek 14:30, péntek 16:30)

Keresztyén örökségünk több korszakból adódik össze régiónkban. Ahhoz, hogy rálássunk a mostani helyzetre, fontos mind a második világháborúig, mind az azután levő időszak hatásait számba vennünk. Az örökség nemcsak az egyházak sajátja, hanem azoké is, akik kívülről szemlélik, hol bizalommal, hol előítélettel. Honnan a bizalom? Honnan az előítélet? Örökség. Ha feléjük szeretnénk Krisztust hirdetni, jobb, ha ismerjük ezeket a kulturális mintázatokat.
A szeminárium első felében lesz egy rövid áttekintés a múltról, utána arról beszélgetünk, hogy ez mit eredményezett a jelenben. Végül arra keresünk választ, hogyan tudjuk eljuttatni az evangéliumot barátainknak, hogy valóban azt értsék meg, Akiről szól.

4+6 évet töltöttem MEKDSZ-ben mint munkatárs, majd mint vezetőségi tag. Hiszem, hogyha Isten meg tudta szólítani az antiókhiaiak, rómaiak szívét, akkor ez a mai köztes-európaiak felé is lehetséges.


 

Mikola Bori: Hogyan dobd fel a diákkörös BT-t? (szombat 16:30)

A Biblia Projekt egy Amerikából indult kezdeményezés, aminek az a célja, hogy megmutassa a teljes bibliai narratívát, ami Jézus Krisztusra mutat. Ehhez olyan animációs videókat készítenek, amik látványosan illusztrálják az egyes bibliai könyvek vagy koncepciók üzenetét. A szemináriumon ezeknek a videóknak a segítségével fogunk egy mélyebb bepillantást nyerni a bibliai narratívába.

Mikola Borbála beosztott lelkész a Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközségben 2014 óta. Korábban is beosztottként szolgált egy budapesti nagy gyülekezetben, ahol sokrétű szolgálati tapasztalatot szerzett. A lelkészi diploma megszerzése után ógörögöt tanult az ELTE-n, 2013-ban pedig a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-ben ThM diplomát szerzett bibliai és gyakorlati teológiai tárgykörben. Teológiai érdeklődése leginkább az apologetika, az újszövetség és a biblika teológia felé irányul.


 

Trey Shaw: Hiú remények a kereszténységgel szemben (péntek 14:30, péntek 16:30)

Volt már, hogy azt remélted, Isten megtesz neked valamit vagy ad neked valamit, amit nagyon szerettél volna? Volt már olyan, hogy ez nem teljesedett be? Mit teszünk mi, keresztények, amikor nem válnak valóra a reményeink? Főleg, amikor tényleg azt hittük, hogy Isten megteszi ezt nekünk? Ha történt már veled ilyen, akkor ez a szeminárium neked szól. Csatlakozz hozzánk, ahogy együtt kiderítjük, milyen igaz reményeink vannak a kereszténységben!

Eredetileg Texasból származom, de Magyarországon élek 2005 óta. Van egy feleségem, Denise és van három gyermekünk (egyikük épp egyetemen Amerikában). Főállású lelkipásztor vagyok az Agóra Gellértben, amit 2017-ben plántáltak az eredeti Agóra gyülekezetből. A pásztorlás mellett részt veszek a City to City Magyarország munkájában is, és gyülekezetplántálókat képezek a Gyülekezet Plántáló Inkubátorunkban.


 

Bolyki Laci: A Lélek Kardja (péntek 14:30, péntek 16:30)

A szeminárium a 2000 éves kereszténység legkézzelfoghatóbb és legfontosabb örökségét állítja középpontba: Isten igéjét.
Az interaktív előadás/beszélgetés során áttekintjük, hogy milyen szemléletmódra van szükségünk ahhoz, hogy Isten igéje élő, ható és megelevenítő legyen számunkra, ne pedig a végeláthatatlan viták, testvérháborúk és szakadások kiindulópontja. Miközben Salamon kardját mint szimbólumot elemezzük az 1Kir. 3 alapján,
több fontos kérdésre is választ kaphatunk:
- Az IGE egy könyv vagy egy személy?
- Föloldható a törvény és a kegyelem öröknek tűnő konfliktusa?
- Az Ószövetség haragvó Istene ugyanaz, mint az Újszövetség szeretet-Istene?

Bolyki László 1973-ban született Budapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválzenekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), lelkigondozó, három kötet szerzője (Milyen zenét szeret Isten?, Kegyelem és kalmárszellem, Pedig mi azt hittük - valláskárosultak evangéliuma). A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet tagja és igehirdetője, nős, négy gyermek édesapja.


 

Tóth Sára: Fülkék? Az ember és a világ értéke a protestáns spiritualitásban (szombat 16:30)

„Emberi vágy”, „emberi érzelem”, „emberi akarat” – igehirdetésekben, hívők közötti beszélgetésekben mindezeket gyakran negatív felhanggal említjük, sőt, Isten akaratával, Isten vágyaival ellentétbe állítjuk. Lelkünk mélyén félünk saját érzelmeinktől, vágyainktól, talán mondhatjuk, hogy félünk saját lelkünktől is – mert azok „emberiek”. Hasonló gondolkodás rejlik amögött, amikor az életünkben, nagyrészt öntudatlanul, fülkéket alakítunk ki a „szent” és „világi” tevékenységek és létmódok számára. Bibliaórát tartani vagy azon részt venni magasabb rendű, mint mondjuk vizsgára készülni, vagy filmet nézni. Ugyanezt a „fülkésítő” szemléletet visszahangozza az a felhívás, hogy „Istent első helyre kell tenni az életünkben”. Ugyanis az „első hely” is csak egy hely, egy körülhatárolt terület. Vagyis Isten észrevétlenül egy szigorúan behatárolt területre szorul az életünkben, s így távolivá válik. A szemináriumon arra keressük a választ, hogy ezek a beidegződések vajon miért és hogyan alakulnak ki, és hogyan lehetséges egy holisztikusabb, „emberközelibb” istenkapcsolatban élni.

Férjemmel, aki református vallástanár és lelkigondozó, Gödöllőn élünk, az ottani református gyülekezet tagjai vagyunk. Két fiunk van (20 és 18 évesek). Egyetemista koromban, 1985 és 1990 között az ELTE bölcsészkarán voltam MEKDSZ-diákköri vezető, a rendszerváltás után pedig alapító szerkesztője a MEKDSZ-ből kinőtt Harmat Kiadónak. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen angol irodalmat és
fordítást oktatok. Hivatásomnak azt érzem, hogy megmutassam: a keresztény hit nem recept az élethez, hanem élő kapcsolat, beszélgetés az Úrral, sőt vívódás, az egyértelműségekre való folyamatos rákérdezés az ő színe előtt.


 

Szabóné Dr. László Lilla: Megölelném Istent! - A családi élet spiritualitása, keresztény spiritualitás a családban (péntek 14:30, péntek 16:30)

Ha behunyod a szemed, biztos vagyok benne, hogy pillanatok alatt fel tudod idézni édesanyád/nagymamád legfinomabb főztjét, édesapád/nagypapád hangját, ahogyan esti mesét olvas vagy viccet mesél. Ha keresztény családban nőttél fel, még az is lehet, hogy az asztali áldás vagy az esti ima is ott van az emlékek között. A családban átélt (vagy éppen hiányolt) spiritualitás az egyik legmélyebb lenyomat, ami az általunk alapított családot is meghatározza majd. A szeminárium, miközben betekintést nyújt a családi élet spiritualitásába, lehetőséget ad mind a visszatekintésre, leltárra, mind a tervezésre és imádságra. Hiszen Isten szabadító jelenléte áthatja egész életünket, családi közösségeinket is.

Szabóné László Lilla - Feleség, háromgyermekes édesanya, református lelkész, teológiai tanár. A sorrend nem véletlenszerű. Ebben a sorrendben árasztott el az Úr szabadításának, gazdagságának és bőségének megannyi áldásával.
Szeretem az Úrral töltött imádságos csendet, a családommal, barátaimmal megélt őszinte beszélgetéseket (akár szomorkodásokat) és nevetéseket és a természetben megtett kilométereket. Feleségként szeretek táncolni, anyaként finomakat főzni, lelkészként hirdetni Isten igéjét, teológiai tanárként pedig a hallgatókkal együtt - megválaszolt és még megválaszolatlan - kérdések után kutatni.


 

Hélisz Kati: Örököltük, örökítjük !? - a szülő-gyerek kapcsolat lenyomatai bennünk és gyermekeinkben (szombat 16:30)

A szülő-gyerek kapcsolat egy igen kacifántos téma, rendszerint mindkét oldalról nézve. Ritkán beszélünk róla mély őszinteséggel. Most ezt fogjuk tenni. Ránézünk arra is, ami megnyomorít gyermeket és szülőt is és arra is, ami életet ad(hat) mindkét oldalon. Ez az a kapcsolat, amivel és amiben talán a legtöbbet küzdünk, mégis vallom, hogy mindent megér – minden bánatot, minden örömöt!

Magamról: mentálhigiénikus és lelkigondozó vagyok, emellett lelkivezetést és a Sapientián pasztorális tanácsadást tanítok, a MEKDSZ-ben 2007 óta dolgozom lelkigondozóként, és diákkorom óta nagyon szeretek MEKDSZ-es lenni! Szeretem a sokszínűséget, a szépet, a picit, a csöndet és a fagyit! Mindez beleszövődik családi életembe is, melynek tagjai: férjem, két fiatal felnőtt gyermekem, no meg egy kutya és egy törpenyúl!


 

Bejó házaspár: A „sikeres” házasság (péntek 14:30, péntek 16:30)

Mit is jelent a „siker”, amikor a házasságra gondolunk? Mitől lesz sikeres egy házasság, és mi okozhatja a sikertelenséget? És mi van, ha egy házasság kudarccal végződik (esetleg már el sem kezdődik)? A szemináriumban ezeket a kérdéseket szeretnénk körbejárni, őszintén beszélgetni a keresztény házasság körüli tényekről, mítoszokról, tabukról és nagy bölcsességekről – abban a reményben, hogy így sikeresebbek lehetünk az életünknek ezen a nagyon fontos területén.

Bejó Laci és Gyöngyi története közel 25 évvel ezelőtt, a MEKDSZ-ben kezdődött, és azóta is tart. 20 év boldog, sokszor nagyon nehéz és küzdelmes, de semmilyen szempontból nem tökéletes keresztény házasság után, 3 gyermeküket nevelgetve továbbra is úgy érzik, hogy bőven van még mit tanulniuk arról, hogy mit jelent a sikeres (keresztény) házasság – és nagyon várják a lehetőséget, hogy erről veletek közösen gondolkodhassanak.


Szeminárium idősávok:

Péntek 14:30-16:00 Péntek 16:30-18:00 Szombat 16:30-18:00
Schauermann Tamás Schauermann Tamás Ármay-Szabó Ádám
Bejó házaspár Bejó házaspár Kapitány Flóra
Tatai Klára, Inotay Judit Tatai Klára, Inotay Judit Földesi Barni
Ferenci Gábor Ferenci Gábor Mikola Bori
Vincze Kornél Vincze Kornél Tóth Sára
Trey Shaw Trey Shaw Hélisz Kati
Bolyki Laci Bolyki Laci Kükedi Zsolt
Szabóné Dr. László Lilla Szabóné Dr. László Lilla Dobozy Peti
  Dobozy Peti Kovács Endi
  Kovács Endi Kis Zoltán Dániel
    Naszádi Kriszta