Grund 2018 Műhelyek


GRUND 2018 tábori információk

Beszélgetés a felnőtté válásról - Somogyi Eszter

 

Beszélgetés a felnőtté válásról

Leválás, elválás, önálló életkezdés… na igen, de mikor és hogyan? Kivel és kivel nem? Miért nehéz manapság a szüleinktől teljesen független életet kezdeni, élni? Mi a mamahotel jelenség: probléma, tünet, vagy csak tény, esetleg lehetőség? Mi a helyzet, ha már rég „leváltál”, de érzelmileg mégsem érzed magad függetlennek a családi örökségtől? És ha nem tartasz ott, ahol akartál?

Nincsenek nagy válaszaim, de hívlak Téged egy beszélgetésre, önreflexióra szombat délután. Elsősorban abban az esetben, ha már elindultál a függetlenné válás útján, és szívesen gondolkodsz közösen napjaink a fentiekhez hasonló nehéz kihívásairól.

Bemutatkozás:

 Nemrég múltam 30, keresem az utam a munkaerő-piac adta kihívások vs. karrierépítés menetében, az egyedüllét-kapcsolódás kettősségében, és mielőtt az ember azt gondolná, őt nem érintik a globálisan jelentkező problémák:  de-de, én is az Y generációhoz tartozom, mint ahogy talán te is, aki ellátogatsz erre a műhelyre.

Új világra ébredve: a korszellem, és ami mögötte van. - Szabados Ádám


 

Olyan gyorsan változott meg körülöttünk a világ, mintha átaludtunk volna néhány évszázadot. Marcel Proust írja Az eltűnt idő nyomában c. regényében, hogy az alvó ember mikor felébred, ösztönösen seregszemlét tart. Mi is ezt fogjuk tenni: szemügyre vesszük a kort, amelyre felébredtünk, majd értelmezzük az évszázados folyamatokat, amelyek azt létrehozták.

A műhelyben arra teszünk kísérletet, hogy beazonosítsuk a nyugati kultúra változásának legfontosabb okait, a poszt-keresztény gondolkodásmód szellemtörténeti gyökereit, és válaszokat keressünk ezekre bibliai keresztény nézőpontból. Elindulunk a felvilágosodástól, megnézzük fontos gondolkodók (pl. Descartes, Kant, Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Foucault) hatását a körülöttünk élők gondolkodására, végigkövetjük azt a folyamatot, amely a szexuális forradalom új erkölcsi rendjéhez és az abból fakadó kihívásokhoz vezetett. A műhely célja az, hogy értsük, mivel is van dolgunk, és utána ne ijedjünk meg többé az ellenfelektől.:)

Szabados Ádám vagyok, a veszprémi MEKDSZ bibliakör egyik alapítója. Veszprémben angol nyelv és irodalmat tanultam, később az USA-ban teológiát​. Jelenleg a Károlin doktorálok. Húsz év​ig szolgáltam lelkipásztor​ként​, ​nyolc éve írom a Divinity blogot, a​mióta az eszemet tudom,​ érdekel a hit és a kultúra kapcsolata.

 

Krisztuskövetés a mindennapokban - Holló András

 

1970-ben születtem Budapesten. 11 éve, életem idejének teljességében motorbalesetem volt, mely során szegycsonttól lefelé lebénultam. Újra kellett tanulnom az életemet. 
Testi és lelki értelemben egyaránt. 
Azóta járom ezt az iskolát és gondolkodom a Krisztusi élet hétköznapiságán. Mit jelent Krisztust követni a mindennapokban? Kapcsolatainkban, a teremtett világgal, benne másokkal és önmagunkkal, a teremtő Atyánkkal, Fiúval, Szentlélekkel. 
Szabadság, alázat, szeretet irányította élet.

Legyünk áldás!
Holló papa

https://szemlelek.blog.hu/2017/07/18/hollo_andras_repedt_gerinccel_is_talpra_alltam


 

Önelfogadás, önbecsülés, önbizalom, önkép - Szalai Andrea

Ennek a műhelnyek a témája az önmagunkkal való kapcsolatunk. Jézus azt mondja, hogy mások iránti szeretetünk mércéje az, ahogyan önmagunkat szeretjük. “Szeresd felebarátodat, mint magadat”. (Mt. 22,39. ) Jézus számára természetes volt, hogy szeretjük önmagunkat. Nekünk is az? Hogyan szerethetjük önmagunkat?

Isten annyira értékesnek tart minket, hogy kész, volt meghalni értünk. Miért vagyunk ennyire fontosak neki, mitől vagyunk értékesek? Mi az, ami aláássa az önbecsülésünket?
Mi az egészséges önbizalom alapja? Hogyan lehet feldolgozni a kudarcainkat, és új esélyt adni önmagunk számára?
A szüleink, a barátaink, a tanáraink egy nagy tükröt tartanak a kezükben. Milyennek látjuk ezekben a tükrökben önmagunkat? Mennyire torzítanak ezek a tükrök, vagy mondanak ellent egymásnak? Isten tükrében milyennek látjuk magunkat?

Bemutatkozás:

Azt gondolom, hogy Isten kapcsolatokra és alkotásra teremtett minket. Az, hogy mennyire vagyunk boldogok és elégedettek itt a földön két dolgon múlik, egyrészt, hogy megtaláljuk-e azokat a tevékenységeket, amelyekben megélhetjük az alkotás örömét, másrészt, hogy egészségesen működő kapcsolatokban élünk-e. Erre törekszem én is. Még kislányként megfogalmazódott bennem a vágy, hogy tanítani szeretnék, és segíteni másoknak. Eredetileg tanári végzettségem van, de az egyetem befejezése után nem tanítani mentem, hanem12 évig két missziós szervezet munkájában vettem részt, hirdetve az evangéliumot. Húsz évesen, az egyetem alatt lettem hívő keresztény. Azóta eltelt 28 év alatt jártam bibliaiskolákban, tanultam egy kis lelkigondozást, és elvégeztem a mentálhigiénés képzést (Semmelweiss Egyetem). Jelenleg segítőbeszélgetéseken keresztül segítek azoknak, akik érzelmileg nehéz élethelyzetük miatt megkeresnek.

Tizenhárom évvel ezelőtt 35 évesen mentem férjhez Andráshoz. Azóta született két kislányunk, Johanna (9,5) és Emma(7). A metodista egyház tagjai vagyunk, Budapesten a kiscelli úti gyülekezetbe járunk.


A "cunami", a katasztrófa... Hol és hogyan van Isten jelen a bajban? Ott és akkor... és itt és most?

Tatai Klára, Dr.Marton Zsolt és Kovács Endre

 

Mind elpusztult csak Noé maradt meg, és akik vele voltak a bárkában.
Amikor Jákóbot az angyal legyőzte, amikor Jákób már majdnem megsemmisült, új nevet kapott: Izrael, Isten harcosa.
Pál háromszor kérte, hogy Isten vegye el tőle a tövist, amit testében hordozott. Nem vette el. Pál éppen így nyert erőt.
Élettapasztalatok, melyek csaknem megsemmisítenek - és mégis, valamit adnak. Hogy lehet ez?

A választ az első délutánon a bibliodráma eszközei által keressük.
A második és a harmadik napon az imádságban bejárt úton.
Mit jelent akkor imádkozni, amikor már szinte minden oda?

A bibliodrámát Tatai Klára és Dr. Marton Zsolt vezeti, az imádságról szóló két délutánt pedig Kovács Endi
(Érdemes előreolvasni Kovács Endre, Ti azért így imádkozzatok 126-137, Harmat 2015)

Tatai Klára:
,,...a BTA-n végeztem teológusként, a SOTE-n mentálhigiénés szakemberként, a Magyar Pszichodráma Egyesület képzésében pedig bibliodráma-vezetőként. Jelenleg a pszichodráma-vezetést tanulom ugyanitt. Ennek kapcsán találkozhattatok velem a bibliodráma-csoport vezetőjeként a Téli Táborban, a szeniorhétvégén és a Grundon is. És mivel a MEKDSZ kibővült lelkigondozói csapatának egyik tagja lettem, találkozhattunk még az imaszolgálatban és a lelkigondozói beszélgetésekben is.
Elkötelezett híve vagyok az Isten-ismeret mellett az önismeretnek, mert vallom, hogy ezek nélkül nincs személyiségfejlődés!"

Dr. Marton Zsolt:
Baptista lelkipásztor vagyok, bár most a Baptista Teológián oktatok főállásban, 23 év gyülekezeti munka után. 2000-ben végeztem a SOTE-n, mint mentálhigiénés szakember. 4 éven át projektszeminárium vezető voltam ugyanott. Dolgoztam Vácott hajléktalanszállón. A KRE Pszichológiai Továbbképző Intézetében projektszeminárium és tevékenységkísérés csoportot vezetek. 3 gyermeket nevelünk feleségemmel. Hobbim a házépítés és a fagottozás.

Kovács Endi
Agráregyetemi tanulmányaimat és tejipari kutatói munkámat követően 1989-től az újra alakuló Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség utazótitkára lettem, majd részt vettem a Harmat kiadó alapításában, mely kuratóriumának azóta is tagja vagyok. Hélisz Katival, kivel a diákszövetségben találkoztam, 25 éve vagyunk házasok. 1994-ben Kanadába utaztunk, hogy a vancouveri Regent College-ban teológiát tanuljak. James M. Houston és Eugene H. Peterson professzorok munkájának és életpéldájának köszönhetően ott fedeztem fel a lelkiségi teológiát. 1992 óta vagyok a Barnabás Csoport munkatársa, ahol vezetőképzéssel, és azon belül főként a keresztény spiritualitás oktatásával és ápolásával, valamint lelkiségi műhelyek szervezésével foglalkozom. Katival és két gyermekünkkel, Liliennel és Robinnal Dunakeszin élünk.

 


Iszlám - dr. Szalai András

 

Első nap: Az iszlám kialakulása, Mohamed fellépése, tanítása és jelentősége. Az iszám hit és hitélet alapjai. Istentisztelet, ünnepek és zarándoklat.

Második nap: Az iszlám istenképe és Jézusképe. A Korán mint szentírás és mint irodalmi mű. Értelmezési problémák, a prófétai hagyomány és az iszlám bibliakritikája.

Harmadik nap: Iszlám és más vallások, áttérés. Mohamed és a muszlim nők. Iszlám és iszlamista terror viszonykérdései.

Bemutatkozás:
http://szalai.mozello.com/magamrol/

 

 


Hogyan lehet jól vitázni? - Fűtő Róbert

A jó vitának három fontos része/lépése van:

1. Keressünk a vitapartnerünkkel olyan témát, ami mindkettőnket megmozgat. Ilyen például, hogy mi a közös a keresztények és nem keresztények között? Közös a célunk, ugyanazt szeretnénk: olyan multikulturális társadalmat, ahol békességben, szeretetben és egységben élhetünk, minden különbözőségünk ellenére. Hogyan tudnánk ezt megvalósítani?

2. A következő lépés, hogy világossá tesszük: egy szeretetteljes társadalom nem tud létezni Isten nélkül. A mai liberálisok hiába beszélnek a sokszínűségről és a toleranciáról, miközben exkluzív, ill. kirekesztő világnézetet képviselnek. Szeretnénk a vitapartnerünkkel ebben a kérdésben is közös nevezőre kerülni.

3. Harmadik lépés: a fontos kérdések megvitatása. Mégis mitől másabb és jobb a keresztény világnézet a többinél? Mi az a többlet, amit a társadalomnak adhat? Kicsoda Jézus Krisztus, és hogyan tudunk róla beszélni? Mik a kereszténység axiómái? Hogyan lehet beszélni a Bibliáról?

Gyere, és kapcsolódj be a beszélgetésbe. Tim Keller módszere alapján keressük meg a választ a fenti kérdésekre.


Bemutatkozás:
Amerikában nőttem fel, és a Missouri Egyetemen tértem meg. Öt évig munkálkodtam a Timóteus Társasággal az egyetemi szolgálatban. Miután befejeztem a St. Louis-i Covenant Theological Seminary-t, feleségemmel, Tündivel Magyarországra költöztünk. Azóta Biatorbágyon élünk két középiskolás lányunkkal. Három évvel ezelőtt plántáltuk a Sarokkő gyülekezetet Kelenföldön.

 


GRUND 2018 tábori információk